• budynek
  • pokoj4
  • pokoj3
  • jadalnia1
  • Dom
  • pokoje
  • saloni1
  • bacowka
  • plac zabaw
 
A A A

Wieś o nazwie Zubrzyca po raz pierwszy pojawia się w rejestrze podatkowym państwa Orawskiego w roku 1567. Podział na Zubrzycę Górną i Dolną nastąpił w 1624 roku. Założona na prawie wołoskim, należała do państwa Orawskiego. Zasiedlona głównie osadnikami zbiegłymi z Żywiecczyzny i Jordanowszczyzny. Mimo długotrwałego pozostawania pod obcymi wpływami ludność zachowała język i obyczaje polskie. W połowie XVII wieku, kiedy to na Orawie dochodzi do popieranej przez cesarz austriackiego akcji kontrreformacyjnej, sołtys Zubrzycy Górnej – Mateusz Moniak opowiedział się za katolicyzmem.

W zamian za to cesarz Leopold I wydał w roku 1673 przywilej zwalniający go od wszelkich czynszów i danin na rzecz państwa Orawskiego, a w 1674 roku sołtysia rodzina Moniaków została nobilitowana. We wsi dość szybko postępował rozwój rolnictwa i pasterstwa, a równolegle miejscowych specjalności przędzenia lnu i tkania płócien. Płótna  zubrzyckie znane były szeroko, między innymi w Wiedniu, w Petersburgu a także na Bliskim Wschodzie.

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd